„Egzamin ósmoklasisty” do kasacji

Obecna sytuacja społeczna wymuszona przez koronawirusa z jednej strony powoduje konieczność przemyślenia funkcjonalności szeregu przyjętych w krajowym systemie oświaty rozwiązań, z drugiej strony daje możliwość wprowadzenia do niego racjonalnych i moralnych zarazem zmian. Jedną z najżywiej dyskutowanych kwestii jest sprawa egzaminu ósmoklasisty. Dla jej wyjaśnienia cofnijmy się nieco w czasie. W minionej już, trzystopniowej strukturze…

Wszyscy chcą naszego dobra …

W nagraniu do wczorajszego, wieczornego programu pt. „Alarm” dziennikarka pyta niedużego uczniaka siedzącego przed ekranem laptopa: „Robert, czy edukacja domowa jest fajna?”. Ten z uśmiechem odpowiada: „Tak”. Czy to reklama polskiego (za przeproszeniem ojczystej mowy!) „homeschoolingu”?! Nie, absolutnie nie! Chodziło oczywiście o „zdalną” edukację na łączach: szkoła-dom. Przebiega w domu? Przebiega! Znaczy się: domowa. A…

Kto jest, a kto mógłby dziś być w Polsce edukatorem domowym?

Choć dotąd edukacja domowa była przez środowisko akademickich pedagogów najczęściej zaledwie kurtuazyjnie honorowana, to w ostatnich dniach w ustach (Oh, pardon: w pisanych wypowiedziach) jego luminarzy pojawia się konstatacja o tymczasowej, wobec ironii losu pojawiającej się, powszechności nauczania domowego i o jego ewentualnych pozytywnych rezultatach dla poziomu „oświecenia narodu”. Rzecz jasna, samo wspieranie własnego dziecka…

Edukacja domowa w czasach plagi

W obliczu zarazy poczucie odpowiedzialności elit państwowych zwyciężyło w konfrontacji z fundamentalnym u elit tych przeświadczeniem o konieczności uczenia się dziecka w środowisku szkoły, bo i rozliczać z nauki (czytaj: z siedzenia w szkolnej klasie) jest łatwiej, i specjaliści od nauczania tylko w niej gniazdują. Tak, jakby nigdzie indziej edukacja nie mogła się odbywać! Z…