Kto jest, a kto mógłby dziś być w Polsce edukatorem domowym?

Choć dotąd edukacja domowa była przez środowisko akademickich pedagogów najczęściej zaledwie kurtuazyjnie honorowana, to w ostatnich dniach w ustach (Oh, pardon: w pisanych wypowiedziach) jego luminarzy pojawia się konstatacja o tymczasowej, wobec ironii losu pojawiającej się, powszechności nauczania domowego i o jego ewentualnych pozytywnych rezultatach dla poziomu „oświecenia narodu”. Rzecz jasna, samo wspieranie własnego dziecka…