„Egzamin ósmoklasisty” do kasacji

Obecna sytuacja społeczna wymuszona przez koronawirusa z jednej strony powoduje konieczność przemyślenia funkcjonalności szeregu przyjętych w krajowym systemie oświaty rozwiązań, z drugiej strony daje możliwość wprowadzenia do niego racjonalnych i moralnych zarazem zmian. Jedną z najżywiej dyskutowanych kwestii jest sprawa egzaminu ósmoklasisty. Dla jej wyjaśnienia cofnijmy się nieco w czasie. W minionej już, trzystopniowej strukturze…