Czy Rodzic edukacji domowej powinien mieć zapewnione świadczenia emerytalno-rentowe?

Dawno temu powstał w mojej głowie pomysł, że należy zadbać o Rodziców, którzy wzięli na siebie niełatwy obowiązek kształcenia swoich dzieci. Edukacja domowa, to piękna przygoda, dająca wiele satysfakcji Rodzinom, które się jej podjęły, ale dzieci rosną i ruszają w świat, a Rodzice zostają. I co dalej? Z myślą o Rodzicach, którzy wykonują tytaniczną pracę,…