Edukatorzy Domowi jesteście Wielcy!

Z wielką przyjemnością przez blisko 30 lat obserwowałam, jak w Nowej Polsce odradza się edukacja domowa. Czym ona jest? Profesor Brian D. Ray, tak mówi o edukacji domowej: „Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę…