Czarne chmury nad polską edukacją domową!!!

Nowy projekt, który jest ciosem w edukację domową, już jest w Sejmie. Minister Czarnek z całą mocą atakuje nasze środowisko. Uderza również w swoje środowisko polityczne! To bardzo przykre. art. 37: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, a w przypadku publicznej…