Zwycięstwo rozsądku!

Dziś tj. 17 marca br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawki wniesionej przez KKP Lewica rekomendowała odrzucenie jej przez Sejm. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=312C0F5FF3BF71BAC125869A00594932 O godz. 16:20:13 odrzucono poprawkę wniesioną przez Lewicę (za 91 posłów, przeciw 353, wstrzymało się 2 posłów, nie głosowało 14). Lista głosujących posłów: http://orka.sejm.gov.pl/Glos9.nsf/nazwa/27_13/$file/glos_27_13.pdf O godz. 16:22:54 przegłosowano poselski projekt ustawy o…

Lewica, jak zwykle, niezawodna!

W dniu dzisiejszym Sejm zajął się edukacją domową. Mogliśmy wysłuchać sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół parlamentarnych. Posłem sprawozdawcą była Pani Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu klubów oświadczenia wygłosili kolejno: Kinga Gajewska (dobrze przygotowana, KO)…

Edukacja domowa w Sejmie!

Jutro tj. 16 marca br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna 27. posiedzenie. W ramach obrad omawiane będą zmiany dotyczące edukacji domowej. Początek posiedzenia Sejmu w dniu jutrzejszym o godzinie 10-tej.

Cnoty a edukacja – z Bożeną Bobą-Dygą rozmawia prof. Marek Budajczak

„Rozmowy Instytutu” to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie. Naszym kolejnym gościem jest Bożena Boba-Dyga – homescholerka, artystka działająca w obszarze korespondencji sztuk – literatury, sztuk wizualnych, muzyki i teatru. Zajmuje się poezją, prozą (opowiadania, eseje, felietony), publicystyką artystyczno-naukową oraz reportażem i redakcją, konserwacją dzieł…

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – Doświadczalna Szkoła Rydzyńska (1928-1939)

Nad Rydzyną, miasteczkiem leżącym w południowej Wielkopolsce, w bezpośredniej bliskości Leszna, góruje interesujący zamek Sułkowskich (ostatnich właścicieli). Ograbiony i spalony przez wojennych okupantów i wyzwolicieli, dzięki staraniom Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich został w latach 70. odbudowany i zrekonstruowany. W okresie II Rzeczypospolitej, po wygaśnięciu rydzyńskiej linii rodu właścicieli i zaborczym przejęciu przez Prusaków, zamek przejęła…

Kształcenie charakteru młodego człowieka – dr Katarzyna Pawełek

Kształcenie charakteru młodego człowieka – zapoznane ogniwo wychowania i profilaktyki. Wystąpienie dr Katarzyny Pawełek na konferencji pt. „Edukacja domowa z perspektywy rodziny” (5 września 2020 r.). Dr Katarzyna Pawełek – mgr psychologii, mgr pedagogiki, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji WSE UAM. Zainteresowania badawcze: problematyka szeroko rozumianej profilaktyki  oraz zachowań ryzykownych młodych…