Lewica, jak zwykle, niezawodna!

W dniu dzisiejszym Sejm zajął się edukacją domową. Mogliśmy wysłuchać sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół parlamentarnych. Posłem sprawozdawcą była Pani Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu klubów oświadczenia wygłosili kolejno: Kinga Gajewska (dobrze przygotowana, KO)…