Zwycięstwo rozsądku!

Dziś tj. 17 marca br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawki wniesionej przez KKP Lewica rekomendowała odrzucenie jej przez Sejm. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=312C0F5FF3BF71BAC125869A00594932 O godz. 16:20:13 odrzucono poprawkę wniesioną przez Lewicę (za 91 posłów, przeciw 353, wstrzymało się 2 posłów, nie głosowało 14). Lista głosujących posłów: http://orka.sejm.gov.pl/Glos9.nsf/nazwa/27_13/$file/glos_27_13.pdf O godz. 16:22:54 przegłosowano poselski projekt ustawy o…