Kształcenie charakteru młodego człowieka – dr Katarzyna Pawełek

Kształcenie charakteru młodego człowieka – zapoznane ogniwo wychowania i profilaktyki. Wystąpienie dr Katarzyny Pawełek na konferencji pt. „Edukacja domowa z perspektywy rodziny” (5 września 2020 r.). Dr Katarzyna Pawełek – mgr psychologii, mgr pedagogiki, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji WSE UAM. Zainteresowania badawcze: problematyka szeroko rozumianej profilaktyki  oraz zachowań ryzykownych młodych…