Pokonferencyjne echa

W sobotę, 7 września br. w gościnnych progach Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie-Radości odbyła się konferencja pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Licznie zgromadzeni słuchacze, przywitani przez JM Rektora WBST, dr Włodzimierza Tasaka, wysłuchali szeregu rodzimych specjalistów z zakresu domowego edukowania i specjalnego gościa, prof. Briana Ray’a, prezesa National Home Education Research Institute … Czytaj dalej Pokonferencyjne echa

Edukacja domowa w Szwajcarii

W poniedziałek, 16 września br. federalny sąd najwyższy Szwajcarii (Lozanna), wypowiadając się w sprawie apelacji od wyroku sądu kantonalnego w Bazylei, wniesionej przez pewną matkę, której odmówiono prawa do edukacji domowej ośmioletniego syna, podtrzymał ów wyrok i uznał, iż rodzice nie dysponują konstytucyjnym prawem do domowego nauczania, a powoływane przez kobietę pogwałcenie artykułu o prawie … Czytaj dalej Edukacja domowa w Szwajcarii

Na dobry początek roku (poza)szkolnego!

"(...) Co ważne, wcale nie chodzi w edukacji domowej, jakkolwiek jej efekty są nader pozytywne i konsekwentnie potwierdzane w różnych badaniach naukowych, o licytowanie się ze zwolennikami szkoły. To od konkretnych rodziców winno zależeć, którą z legalnych możliwości edukacyjnych wybierają. Gwarancję takiej rodzicielskiej wolności dają rodzicielom konwencje międzynarodowe (takoż i wzmiankowana wyżej Deklaracja czy Karta … Czytaj dalej Na dobry początek roku (poza)szkolnego!