Ważność opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. Marek Budajczak, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem dotyczącym terminów ważności opinii psychologiczno-pedagogicznych, wydawanych przez poradnie na potrzeby procedury wnioskowania o zezwolenie na edukację domową. Oto odpowiedź MEN: