Edukacja domowa w Szwajcarii

W poniedziałek, 16 września br. federalny sąd najwyższy Szwajcarii (Lozanna), wypowiadając się w sprawie apelacji od wyroku sądu kantonalnego w Bazylei, wniesionej przez pewną matkę, której odmówiono prawa do edukacji domowej ośmioletniego syna, podtrzymał ów wyrok i uznał, iż rodzice nie dysponują konstytucyjnym prawem do domowego nauczania, a powoływane przez kobietę pogwałcenie artykułu o prawie…