Pokonferencyjne echa!

W minioną sobotę tj. 2 kwietnia br. odbyła się konferencja „Kobieta-Matka w edukacji domowej”, organizowana przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM w Poznaniu). Patronat honorowy nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pani prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Otwarcia konferencji dokonał prof. Marek Budajczak…