Uzasadnienie MEN

Tekst uzasadnienia do rozporządzenia MEN z 29 kwietnia br., dla wszystkich, mających nadal wątpliwości, czy można wydawać zezwolenia na edukację domową na rok 2020/2021.