Odpowiedź MEN

W dniu 20 maja 2020 r. Instytut Educatio Domestica otrzymał od Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN odpowiedź na pismo z 13 maja br.