Minister Czarnek podpisał Rozporządzenie w sprawie subwencji oświatowej.

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023. Rozporządzenie podpisane 22 grudnia 2022 r. wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. 40. W przypadku gdy liczba uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy…