Dyskryminacja środowiska edukacji domowej!

W dniu wczorajszym tj. 30 listopada br. Senat podjął Uchwałę (druk nr 2826), w której wnoszono o odrzucenie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Sejmu skierowała ją do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nowelizacja-ustawy-prawo-oswiatowe-odrzucona,422554.html Dziś tj. 1 grudnia br. Uchwała Senatu została odrzucona przez Sejm. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=E6B66249B50D9911C12588FC004429DE#posiedzenie (Poseł sprawozdawca…