Edukacja domowa w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu bez poprawek!

Dziś tj. 7 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym rozpatrywany był poselski projekt ustawy wprowadzający zmiany w zakresie edukacji domowej. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 347 A).Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko (Prawo i Sprawiedliwość). Posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach od 14…