Opinie wracają?!

Rządowe Centrum Legislacji na wniosek Ministra Edukacji Narodowej upubliczniło dziś (12 sierpnia br.) projekty pięciu rozporządzeń MEN (z 11 sierpnia br.), wśród których jest także Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nr katalogowy: 12707947)….