Błądzić jest rzeczą ludzką

W wyborczych zapowiedziach swoich działań w ewentualnej nowej kadencji prezydenckiej, aktualny Prezydent RP, Andrzej Duda, obiecał swoje poparcie dla inicjatywy legislacyjnej grupy posłów PiS, z Panem Bartłomiejem Wróblewskim na czele, zakładającej m.in. zniesienie dla edukatorów domowych ograniczenia wyboru szkół do województwa, w którym mieszka dziecko oraz wyrugowanie przymusu pozyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w procedurze ubiegania…