Odtąd „hulaj rodzicielska duszo” – termin „31 maja” przestał obowiązywać!

Zgodnie z przewidywaniami, że tak się stanie, Ichmość Prezydent RP podpisał dziś, tj. 12 maja, przyjęty przez Sejm (z senackimi poprawkami) w dniu 24 kwietnia br. nowy kształt ustawy o systemie oświaty. Oto dotyczący edukacji domowej fragment tej nowelizacji:

c)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

1)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

3)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.”,

d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.”;

Przyszłość pokaże, jakie efekty przyniesie to rozwiązanie!?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s