Oświadczenie Instytutu Educatio Domestica

Szanowni Państwo, wyrażamy ubolewanie z powodu ataków na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Pana dra Mariusza Dzieciątko, który od lat, poświęcając swój osobisty czas, angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu prawnego edukacji domowej w Polsce. Pan dr Mariusz Dzieciątko jest związany z edukacją domową od 2006 roku. Przez długie lata wraz z żoną…

Edukacja domowa ma być domowa… i już!

Dziennik Gazeta Prawna w dniu 27 października br. umieścił na swoich łamach artykuł pt. „Lex Czarnek 2.0. Szef MEiN: Edukacja domowa ma być domowa, a nie stadionowa.” W środowisku edukacji tzw. demokratycznej słowa ministra Czarnka wywołały „święte oburzenie”, bo przecież zdaniem wszelkiej maści „specjalistów” edukacja domowa wcale nie jest domowa! Zdaniem tychże spełnianie obowiązku szkolnego…

Czy Rodzic edukacji domowej powinien mieć zapewnione świadczenia emerytalno-rentowe?

Dawno temu powstał w mojej głowie pomysł, że należy zadbać o Rodziców, którzy wzięli na siebie niełatwy obowiązek kształcenia swoich dzieci. Edukacja domowa, to piękna przygoda, dająca wiele satysfakcji Rodzinom, które się jej podjęły, ale dzieci rosną i ruszają w świat, a Rodzice zostają. I co dalej? Z myślą o Rodzicach, którzy wykonują tytaniczną pracę,…

Druk nr 2710 – I czytanie w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 25 października br. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 20 października br. Projekt dotyczy m.in. wzmocnienia roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświaty, oraz walki z „mafią oświatową”. Podczas posiedzenia Komisji zostały zgłoszone poprawki,…

Komentarz Instytutu Educatio Domestica do projektu zmian dot. edukacji domowej

Bez konsultacji społecznych, w omijającym je, pośpiesznym trybie projektu ustawy zgłaszanego przez grupę posłów, a w tym przypadku przez posłów koalicji rządzącej naszym krajem, Sejm otrzymuje projekt ustawy (nr 2710), w którym, jeśli pominąć inne kwestie (z wyraźnym, etatystycznym wzmacnianiem roli wojewódzkiego kuratora oświaty), dokonuje się zamachu na swobody obywatelskie, związane z edukacją domową. Taka,…

Edukatorzy Domowi jesteście Wielcy!

Z wielką przyjemnością przez blisko 30 lat obserwowałam, jak w Nowej Polsce odradza się edukacja domowa. Czym ona jest? Profesor Brian D. Ray, tak mówi o edukacji domowej: „Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę…

Czarne chmury nad polską edukacją domową!!!

Nowy projekt, który jest ciosem w edukację domową, już jest w Sejmie. Minister Czarnek z całą mocą atakuje nasze środowisko. Uderza również w swoje środowisko polityczne! To bardzo przykre. art. 37: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, a w przypadku publicznej…

Edukacja domowa „Who is who” – z Agatą Głażewską rozmawia Iza Budajczak-Moder

„Rozmowy Instytutu” to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie. W kolejnym odcinku „Rozmów Instytutu” – „Kobiecym okiem”, które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest Agata Głażewska – entuzjastka i wieloletni praktyk edukacji domowej, mama Magdaleny i Jakuba – dzieci, które były uczone wyłącznie poza szkołą. Z…