Edukacja domowa w Szwajcarii

W poniedziałek, 16 września br. federalny sąd najwyższy Szwajcarii (Lozanna), wypowiadając się w sprawie apelacji od wyroku sądu kantonalnego w Bazylei, wniesionej przez pewną matkę, której odmówiono prawa do edukacji domowej ośmioletniego syna, podtrzymał ów wyrok i uznał, iż rodzice nie dysponują konstytucyjnym prawem do domowego nauczania, a powoływane przez kobietę pogwałcenie artykułu o prawie … Czytaj dalej Edukacja domowa w Szwajcarii

Na dobry początek roku (poza)szkolnego!

"(...) Co ważne, wcale nie chodzi w edukacji domowej, jakkolwiek jej efekty są nader pozytywne i konsekwentnie potwierdzane w różnych badaniach naukowych, o licytowanie się ze zwolennikami szkoły. To od konkretnych rodziców winno zależeć, którą z legalnych możliwości edukacyjnych wybierają. Gwarancję takiej rodzicielskiej wolności dają rodzicielom konwencje międzynarodowe (takoż i wzmiankowana wyżej Deklaracja czy Karta … Czytaj dalej Na dobry początek roku (poza)szkolnego!

O “urokach” poradnianych opinii!

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej, Z uwagi na kolejne doniesienia z „frontu” walk o opinie psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb edukacji domowej, przedstawiam poniżej względnie pełną, zasadniczą informację na ten temat. Jeśli biurokratyczna rzeczywistość zrodzi „nowatorskie” kwestie, to odpowiedzi na nie zostaną - jako uzupełniające - dołączone do niniejszej informacji. Rozpocznę od uwag metaprawnych, przechodząc następnie do … Czytaj dalej O “urokach” poradnianych opinii!

Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej. Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej, Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka - będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego - opinii do edukacji domowej, … Czytaj dalej Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!