Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej.

Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej,

Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka – będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego – opinii do edukacji domowej, wyjaśniam, co następuje:

Żadne stosowne przepisy prawa nie stanowią o konieczności pozyskiwania dla dziecka lub nastolatka edukacji domowej, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, i przedkładania w szkole, więcej niż jednej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie wydane przez poradnie niepubliczne przed wprowadzeniem Ustawy Prawo oświatowe zachowują swoją ważność do końca danego cyklu kształcenia w trybie edukacji domowej).

Regulacji w sprawie takiego wymogu nie zawierają aktualnie ani Ustawa Prawo oświatowe, ani Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (nie stosuje się w tym przypadku Rozporządzenia MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, skądinąd także nie określające dla opinii żadnych terminów), ani też Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.Wszelkie roszczenia co do przedstawiania kolejnych opinii, zgłaszane przez szkoły, z tytułu np. przejścia dziecka z etapu pierwszego – nauczania zintegrowanego (klasy I-III) na etap drugi (klasy IV-VIII) pozostają nieuzasadnione. Nie należy się zatem sugerować ani niekompetentnymi komunikatami ze strony kuratoriów (nie będących stroną stosunku prawnego tego rodzaju), ani też arbitralnie narzuconymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne terminami obowiązywania danej opinii.

Skądinąd, proszę też zauważyć, że opinię każdorazowo dołącza się do wniosku o zezwolenie na edukację domową, a przecież ani kolejnego wniosku Państwo składać nie będziecie, ani kolejne zezwolenie nie będzie przez dyrektora szkoły wydawane.

W roku 2010, na mój wniosek, Ministerstwo stwierdziło jednoznacznie ważność przedmiotowych opinii dla całego cyklu kształcenia w ramach szkoły danego typu (tu: podstawowej i ponadpodstawowej) i, jak dotąd, interpretacji tej nie zmieniło. Pozostaje ona zatem dalej w mocy. https://www.edukacja-domowa-instytut.pl/interpretacja-men-w-sprawie-waznosci-zezwolenia-i-opinii-ppp

Sugeruję w konsekwencji, by w każdym podobnym przypadku zgłosić wobec szkoły żądanie przedstawienia stosownej podstawy prawnej. Taka zaś nie istnieje!

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s