Razem 34 lata!

… i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Opinia PPPP dla dziecka edukacji domowej!

Informacja o aktualnym stanie prawnym w sprawie okresu, na jaki wydaje się opinie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w przypadkach edukacji domowej. Szanowni Państwo, Rodzice edukacji domowej, Wobec faktu domagania się przez niektóre szkoły, współpracujące z rodzinami edukacji domowej, przedkładania kolejnych dla danego dziecka – będącego w trakcie kształcenia podstawowego lub ponadpodstawowego – opinii do edukacji domowej,…