Rodzice edukacji domowej stają się aktywni!

ZEW.441.163.2016.ES

Szanowna Pani, Szanowny Panie Rzeczniku,

Po zapoznaniu się z problemami i sugestiami zawartymi w Wystąpieniu Generalnym Rzecznika do Ministra Edukacji Narodowej, do którego odnośnik otrzymaliśmy w załączeniu, jako rodzice edukujący domowo z przykrością i niepokojem stwierdzamy, że płyną zeń sugestie większej restrykcyjności wobec tej alternatywnej metody spełniania powszechnego obowiązku szkolnego, jaką jest edukacja domowa.

Odrzucamy oceny i postulaty, które podają w wątpliwość wykształcenie i wiedzę uczniów spełniających obowiązek szkolny w formie edukacji domowej oraz skuteczność takiego nauczania, co weryfikują przecież coroczne egzaminy klasyfikacyjne.

Za całkowicie błędny uznajemy postulat standaryzacji egzaminów klasyfikacyjnych. Rozumiejąc pojęcie standaryzacji, a także rozumiejąc, czym jest w swoich założeniach edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji powszechnego obowiązku szkolnego, dostrzegamy nieuniknioność takiego biegu zdarzeń, w którym taka standaryzacja egzaminów klasyfikacyjnych wyeliminowałaby możliwość spełniania obowiązku szkolnego w tej alternatywnej formie.

Protestujemy także przeciwko nieuprawnionemu i nieprawdziwemu – w odniesieniu do realiów finansowych – twierdzeniu Rzecznika, że: „wskazano, iż dotychczasowy sposób dysponowania subwencją oświatową pomniejszał pulę środków przeznaczaną na uczniów kształcących się w szkołach stacjonarnych”. Uważamy, iż twierdzenie to stanowi formę uzasadnienia roszczeń samorządów, opartą na przedstawianiu w sposób pejoratywny środowiska i samej formy edukacji domowej, a dodatkowo manipuluje opinią publiczną, która odbiera w ten sposób przekaz o domniemanym okradaniu pozostałych polskich dzieci (uczących się w szkołach stacjonarnych) przez dzieci edukacji domowej.

Nie odnosimy się detalicznie do szeregu pozostałych postulatów Rzecznika, których podnoszenia i nagłaśniania nie rozumiemy, ponieważ podważają one legalność edukacji domowej.

Wystąpienie Generalne Rzecznika zawiera szereg sugestii co do – merytorycznie bezpodstawnej – konieczności zwiększenia stopnia kontroli i restrykcyjności wobec tej alternatywnej formy kształcenia, jaką jest edukacja domowa. Takie działania sprzyjają wdrażaniu kolejnych procedur legislacyjnych godzących w prawo rodziców i dzieci edukowanych domowo do takiej formy realizowania powszechnego obowiązku szkolnego, całkowicie eliminując też założenia i alternatywny charakter tego sposobu edukacji. Prostą drogą prowadzi to nie tylko do ograniczenia, ale i całkowitego uniemożliwienia korzystania z dotychczasowego uprawnienia obywatelom demokratycznego państwa i ich dzieciom, z uprawnienia jakim jest edukacja domowa.

Z wyrazami szacunku

Rodzice Edukacji Domowej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s