PEDAGOGICZNE MITY I ICH IDEOLOGICZNE NOŚNIKI – Wystąpienie Pani Jolanty Dobrzyńskiej w ramach konferencji pt. “Edukacja domowa z perspektywy rodziny”

Na początek przykład, jeden z bardzo wielu. Dotyczy Elementarza Mariana Falskiego, którego pierwsze wydanie miało miejsce w 1910 r. Nad jego powstaniem i doskonaleniem autor pracował kilkanaście lat. Obserwował uczące się dzieci i na tej podstawie doskonalił stosowaną metodę nauki czytania. Wypracował metodę wyrazowo-analityczną, prowadzącą dziecko uczące się czytać od ujmowania całego wyrazu do rozpoznawania…